ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
21 – 25 ก.พ. 54 – กำกับ ติดตาม การรายงานผลกิจกรรม/โครงการ  ของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

– กำกับ ติดตาม การส่งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– กำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– กลุ่มแผนงาน
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 54 – ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

– ส่งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 124/2553

– ผู้รับผิดชอบโครงการ 

– หัวหน้าผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 – 11 มี.ค. 54 – ส่งกิจกรรม/โครงการของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2554

– ผู้รับผิดชอบโครงการ 

– หัวหน้ากลุ่มงาน

– หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

14 – 18 มี.ค. 54 – ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

 

– หัวหน้าผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 – 21 มี.ค. 54 – ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดรายงานผลการปฏิบัติงาน 

(SSR ครู)

– ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
22 มี.ค. 54 

09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

– ประชุมจัดสรรงบประมาณ 

1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. กลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ ศิลปะ

– ผู้บริหาร 

– หัวหน้ากลุ่มงาน

– หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

23 มี.ค. 54 – ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงาน – หัวหน้ากลุ่มงาน 

– ผู้บริหาร

24 มี.ค. 54 – ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครู (SSR ครู) – ครูและบุคลากรทุกคน
25 – 31 มี.ค. 54 – จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) – คณะกรรมการจัดทำ SAR
4 เม.ย. 54 – ส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) ที่ สพม. 25 – กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
4 – 8 เม.ย. 54 – จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2554 – คณะกรรมการจัดทำแผนฯ
Advertisements

One response to “ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s